II Mistrzostwa Domu Kultury Bartosz w Bydgoszczy.

07.09.2019
08.09.2019
Date
Bydgoszcz
POL
Place
60'
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Straszewski, Tomasz 1592 7.0
2. Jankowski, Igor 1676 5.5
3. Przybylski, Bartosz 1310 4.5
4. Ignacak, Kamil 1636 4.5
5. Bromirski, Gracjan 1301 4.5
See all 26 players

II Mistrzostwa Domu Kultury Bartosz w Bydgoszczy.
1. CEL:

1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży i seniorów.
1.2 Zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu oraz integrację środowiska szachowego.
1.3 Stworzenie zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.
1.4 Możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz podwyższenia rankingu FIDE.
2. ORGANIZATORZY:

2.1 Dom Kultury Bartosz w Bydgoszczy.
2.2 Sędzią głównym jest sędzia klasy państwowej - Jarosław Wiśniewski.
2.3 Partnerem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
3. TERMIN I MIEJSCE:

3.1 Zawody odbędą się 7-8 wrzesień 2019 r. w Domu Kultury BARTOSZ, ul. Połczyńska 3 w Bydgoszczy.
3.2 Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 9.00-9.45 początek każdego turnieju o godzinie 10.00.
3.3 Zapisy drogą elektroniczną na serwisach turniejowych lub telefonicznie: (Jarosław Wiśniewski Tel.: 609-992-909 oraz Mikołaj Włoch 728-257-992) do dnia 06.09.2019 r. do godziny 21.00. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
3.4 Istnieje możliwość zapisu do turnieju w dniu zawodów pod warunkiem wpłacenia wpisowego o 30 zł wyższego oraz pod warunkiem wolnych miejsc na sali gry.
4. UCZESTNICTWO:
4.1 W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z całej Polski pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2 Wpłacą wpisowe w wysokości 50 zł.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:

5.1 Turniej będzie rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 60 minut dla zawodnika.
5.2 Turniej zgłoszony do FIDE.
5.3 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, Progres, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.
5.4 Harmonogram:
- 07.09.2019 r. godzina 09.50 – odprawa techniczna.
- 07.09.2019 r. godziny 10.00 – 18.00 – rundy I – IV.
- 08.09.2019 r. godziny 09.00 – 15.00 – rundy V – VII.
- 08.09.2019 r. godzina 15.30 zakończenie mistrzostw.

NAGRODY:

6.1 Nagrody finansowe dla miejsc 1-3 przy 25 zawodnikach* podane po drugiej rundzie

• 1 miejsce 200 zł - Puchar.
• 2 miejsce 150 zł
- Puchar.
• 3 miejsce 100 zł - Puchar.
• Najlepsza kobieta 100 zł
- Puchar.
• Najlepszy junior do lat 16 – Puchar + nagroda rzeczowa.
6.2 Nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca IV – X oraz upominki do wyczerpania zapasów.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie https://www.chessmanager.com, www.kpzszach.pl
7.2 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
7.3 Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię. Dopuszczalne spójnie się na rundę wynosi 15 minut. Niedopuszczalne jest proponowanie lub zgadzanie się na remis przed wykonaniem 25 posunięcia czarnych.
7.4 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego zawodów.
7.5 Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na
potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideo relacji, także dla sponsorów i patronów medialnych.
7.6Liczba miejsc ograniczona 50 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

chess:manager