V Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie - Grupa A

28.12.2017
30.12.2017
Date
Szczecin
POL
Place
60'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Styliński, Piotr   1862 5.5
2. Maruszczak, Joanna 1944 5.0
3. Czuchnicki, Adam 1961 5.0
4. Gregorz, Jan 1573 5.0
5. Lanica, Łukasz 1789 4.5
See all 24 players

V Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

Szczecin, 28-30.12.2017 r.

I. ORGANIZATOR

KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

II. CEL ROZGRYWEK

Popularyzacja sportu szachowego.

Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.

Zapisy do 23.12.2017

Grupa A, 28-30. grudnia: https://chessmanager.com/pl/tournaments/5172632546705408/

Potwierdzenia zgłoszeń 28.12 od 11:15 do 11:45 na sali gry.

Grupa B, 29-30. grudnia: https://chessmanager.com/pl/tournaments/4810669882867712/

Potwierdzenia zgłoszeń 29.12 od 9:15 do 9:45 na sali gry.

Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska, klubu i daty urodzenia.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

Uczestnictwo: tylko szachiści o rankingu ELO poniżej 2200. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE.

Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:

Grupa A od rankingu 1600 PZSzach. Turniej zgłoszony do FIDE. 7 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” na posunięcie. Możliwość zdobycia kategorii od II do normy na kandydata.

Grupa B do rankingu 1600 PZSzach włącznie. 7 rund, system szwajcarski, tempo 30’+30” na posunięcie. Możliwość zdobycia kategorii od V do II.

O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

W obu grupach zapis partii jest obowiązkowy. Zwolnione z obowiązku zapisu mogą być tylko dzieci do lat 7.

V. WPISOWE

Grupa A - 70,00 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).

Grupa B - 40,00 zł.

Wpisowe płatne do 27.12.2017 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką przed odprawą techniczną.

Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2017 otrzymują 10 zł zniżki.

VI. HARMONOGRAM

Grupa A

Czwartek, 28.12.2017

11:15 - 11:45 potwierdzenie zgłoszeń

12:00 - 15:00 runda 1

15:00 - 18:00 runda 2

Piątek, 29.12.2017

09:30 - 12:30 runda 3

13:00 - 16:00 runda 4

16:00 - 19:00 runda 5

Sobota, 30.12.2017

09:30 - 12:30 runda 6

12:30 - 15:30 runda 7

15:45 - 16:00 zakończenie turnieju

Grupa B

Piątek, 29.12.2017

09:15 - 09:45 potwierdzenie zgłoszeń

10:00 - 14:00 runda 1, runda 2

14:30 - 18:30 runda 3, runda 4

Sobota, 30.12.2017

09:30 - 13:30 runda 5, runda 6

13:45 - 15:45 runda 7

15:45 - 16:00 zakończenie turnieju

Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.

Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W grupie A:

I miejsce 500,00 zł + puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie.

Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.

Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 11, 13, 15.

W grupie B:

I miejsce 200,00 zł + puchar.

Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.

Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych do lat 7, 9, 11, 13, 15 oraz wśród dziewcząt.

Organizator stworzy dodatkowe klasyfikacje np. wiekowe lub rankingowe jeśli dana grupa będzie wyjątkowo licznie reprezentowana. Informacja zostanie podana po 1 dniu zawodów.

Wszyscy juniorzy do lat 13 w grupie A i B otrzymają dyplomy i gadżety.

Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.

Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager