Przedszkolaku! Złap Zajączka z Akademią Szachową Białystok

13.04
2019
Date
Białystok
POL
Place
10'
Tempo
5/5
Rounds

Przedszkolaku! Złap Zajączka

z Akademią Szachową Białystok

1. Cel zawodów:
- popularyzacja szachów wśród dzieci oraz podnoszenie umiejętności sportowych
- rozwój dzieci poprzez dobrą zabawę

2. Organizator:
Akademia Szachowa Białystok
Tomasz Kozłowski – Sędzia Główny Turnieju
Urszula Ulecka – Sędzia Turnieju

3. Termin i miejsce:
- 13.04.2019 r (sobota) godz. 14.30-16.30
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40
Budynek (wejście) C, sala 102C (I piętro)

4. System rozgrywek:
- 5 rund systemem Szwajcarskim

5. Tempo gry:
Po 10 minut na zawodnika na całą partię

6. Uczestnicy:
- dzieci z rocznika 2012 i młodsze
- zawodnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z zawodów

7. Zgłoszenia:
należy dokonać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony internetowej
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5687562008002560
- do 11 kwietnia 2019r.

Uwaga!!! Limit miejsc 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

8. Wpisowe:
30 zł od zawodnika – płatne przelewem

9. Program Zawodów:
- 14.30-14.40 odprawa techniczna
- 14.45 rozpoczęcie Turnieju

14.45 – 15.05 I runda
15.05 – 15.25 II runda
15.25 – 15.45 III runda
15.45 – 16.05 IV runda

16.05 – 16.25 V runda

16.30 – zakończenie Turnieju i wręczenie nagród

10. Nagrody:
- puchar dla zwycięzcy
- dyplomy za udział dla wszystkich uczestników
- nagrody-upominki dla wszystkich zawodników

11. Kryteria punktacji pomocniczej:
- średni Buchholz
- pełny Buchholz
- progresja

12. Informacje dodatkowe:
- W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach,
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.
- Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji wyników.
- Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów).
- Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
- Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
- Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Akademia Szachowa Białystok https://www.facebook.com/MATS.Szkolenia/

Tomasz Kozłowski
Urszula Ulecka
Karol Milewski
Karol Busiński

chess:manager