XVI WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY o „GRAND PRIX” BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ i PUCHAR DYREKTORA

17.07
2019
Date
Ostrów Wielkopolski
POL
Place
10'
Tempo
6/6
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Piekielny, Paweł 1684 5.5
1. Grzesiek, Kamil 1474 5.5
3. Szymczak, Krzysztof 1175 4.0
4. Lamek, Dawid 1308 4.0
5. Pieczewska, Gabriela 1104 4.0
See all 15 players

XVI WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
o „GRAND PRIX” BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
i PUCHAR DYREKTORA

ORGANIZATORZY:
- Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
- współpraca: Ostrowskie Towarzystwo Szachowe

CELE IMPREZY:
- promocja książki i biblioteki
- popularyzacja sportu szachowego
- przeciwdziałanie uzależnieniom
- ciekawa forma spędzenia wolnego czasu podczas wakacji

TERMIN I MIEJSCE:
- turnieje rozgrywane będą w lipcowe środy (3 VII, 10 VII, 17 VII, 31 VII 2017 r.) w czytelni filii nr 2
Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej 22 w godz. 13.30 – 15.30
- potwierdzenie uczestnictwa oraz ustalenie listy startowej w godz. 13.00 - 13.20 (ilość miejsc
ograniczona)
- uroczyste zakończenie turnieju 25 lipca zaraz po ostatnim turnieju

UCZESTNICTWO:
- w turniejach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18, bez względu na posiadany poziom gry.
- udział jest bezpłatny
- zapisy na I turniej https://chessmanager.com/pl/tournaments/5765868220841984
- zapisy II turniej https://chessmanager.com/pl/tournaments/5647590324436992
- zapisy III turniej https://chessmanager.com/pl/tournaments/5731218236637184
- zapisy IV turniej https://chessmanager.com/pl/tournaments/5187617740029952
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń
lub poprzez e-mail: szymon.szachmat@live.com

SYSTEM ROZGRYWEK I SĘDZIOWANIE:
- zawody odbędą się zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego
- turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 6 rund P’10
- do klasyfikacji końcowej „Grand Prix” zalicza się trzy najlepsze wyniki z poszczególnych turniejów
- punkty zawodników : I-100 pkt., II-85 pkt., III-70 pkt., IV-60 pkt., V-56 pkt., VI-52 pkt., VII-50 pkt.,
VIII-48 pkt., IX-46 pkt., X-44 pkt. itd.
- przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce w ostatnim turnieju.

NAGRODY:
- zwycięzca całego cyklu otrzymuje puchar dyrektora biblioteki Włodzimierza Grabowskiego
- najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych (do lat 8, 10, 14 i 18) otrzymają medale
i upominki, a pozostali uczestnicy dyplomy
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na uroczystym zakończeniu turnieju

UWAGI KOŃCOWE:
- za bezpieczeństwo nieletnich uczestników w czasie trwania zawodów odpowiadają rodzice i
opiekunowie
- pełnoletni zawodnicy ubezpieczają się sami
- uczestnicy podczas turnieju otrzymują bezpłatny słodki poczęstunek i napoje
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- start w turnieju jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na stronach organizatora, oraz w lokalnej prasie tylko w informacjach związanych z turnirjrm.

chess:manager