GP ELPOS - PRYMUS - MOK T8

08.11
2019
Date
Gniezno
POL
Place
10'
Tempo
0/6
Rondes

Liste des Participants

Nom, Prénom ELO
Brak
0
joueurs

REGULAMIN Grand Prix ELPOS - PRYMUS - MOK 2019 w szachach szybkich P 10’

Jest to cykl ośmiu turniejów, przeznaczony zwłaszcza dla
uczestników „Szkółki Szachowej MOK”.
Stanowi on istotny element programu szkoleniowego,
którym objęci są jej członkowie w 2019 roku

Udział brać w nim mogą zawodnicy do 14 roku życia (rocznik 2005 i młodsi).

TERMINARZ:
Piątki: 15.02; 15.03; 29.03; 12.04; 17.05; 13.09; 11.10; 08.11

Zapisy do godz.17.10. Pierwsza runda o godz.17:20.
Przewidywane zakończenie – około godziny 19.30

MIEJSCE GRY:
Miejski Ośrodek Kultury, Gniezno ul. Łubieńskiego 11

WPISOWE I UCZESTNICTWO:
2 zł przeznaczone na koszty sędziowskie.
Turniej przeznaczony jest dla uczestników „Szkółki Szachowej MOK” i członków LKS Chrobry Gniezno. W wyjątkowych sytuacjach. Organizator może wyrazić zgodę na udział uczniów szkół i dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

TEMPO GRY:
P 10’ (po 10 minut na partię dla zawodnika)

SYSTEM ROZGRYWEK:
W przypadku udziału: do 8 zawodników - rundowy 1-kołowy, powyżej 8 zawodników – szwajcarski – 6 rund

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJACH:
Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:
- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2011 i młodsi);
- w grupie wiekowej zawodników do lat 10 (roczniki 2010 i 2009);
- w grupie wiekowej zawodników powyżej 10 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005).
Klasyfikacja ustalana jest w oparciu o zasady Kodeksu Szachowego dla przyjętego systemu rozgrywek. Pierwszych 6 zawodników każdego turnieju otrzymuje dodatkowo punkty przeliczeniowe do klasyfikacji końcowej cyklu, obliczone wg wzoru:
Pp = (7 - L) + Pt
gdzie: Pp – punkty przeliczeniowe do klasyfikacji całego cyklu, L - lokata w grupie wiekowej w turnieju, Pt – punkty uzyskane w turnieju

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU:
Prowadzone będą trzy oddzielne klasyfikacje:
- w grupie wiekowej zawodników do lat 8 (rocznik 2011 i młodsi);
- w grupie wiekowej zawodników do lat 10 (roczniki 2010 i 2009);
- w grupie wiekowej zawodników powyżej 10 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005).

Punktacja końcowa zawodnika w cyklu równa się sumie punktów przeliczeniowych zdobytych
w 6 najlepszych turniejach. Klasyfikacja ustalana jest na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów: suma punktów przeliczeniowych, ilość zwycięstw w turniejach, najwyższe lokaty w turniejach.

NAGRODY:
a) w każdym turnieju: przewiduje się po jednej nagrodzie (upominku) dla najlepszego zawodnika w każdej grupie wiekowej. Nagrody fundowane są przez firmę Elpos.
b) puchary i nagrody w klasyfikacji generalnej cyklu: dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej; nagrody dla najlepszych dziewczynek w każdej grupie wiekowej, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników cyklu.
Nagrody fundowane są przez szkołę Prymus.

SĘDZIOWANIE:
Zawody sędziuje osoba wyznaczona przez zarząd LKS Chrobry Gniezno

                                        Zarząd LKS Chrobry Gniezno
                                        Gniezno, 22.01.2018 roku
chess:manager