Szachowe Ferie w Gryf Szczecin 2018

20.01.2018
21.01.2018
Data
Szczecin
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

I. ORGANIZATOR

KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

II. CEL ROZGRYWEK

Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Umożliwienie zdobycia norm na kategorie szachowe.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY, HARMONOGRAM

20-21. stycznia 2018 r.

siedziba KSz Gryf Szczecin Al. Wyzwolenia 7/U11

(II piętro, sala 29) 70-552 Szczecin

Zapisy do 19. stycznia za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 24. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej ma charakter otwarty.

Harmonogram:

Sobota, 20.01.2017

9.30 - 9.55 - weryfikacja zgłoszeń

10.00 - I, II runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

14.30 - III, IV runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

Niedziela, 21.01.2017

10.00 - V, VI, VII runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

zakończenie ok. 15 min po ostatniej partii

Harmonogram może ulec przesunięciu o czym uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

7 rund, system szwajcarski, tempo: 30 minut + 30 sekund za każde posunięcie

O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut1, Buchholz, Liczba zwycięstw, Ruz PZSzach.

Istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie okręgowe od V do II.

Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.

Obowiązuje zakaz posiadania włączonych telefonów i innych urządzeń elektronicznych na sali gry.

Zapis partii jest obowiązkowy.

Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem i wycofaniem z kojarzenia kolejnej rundy.

V. WPISOWE

30,00 zł- wszyscy chętni

25,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018

Wpisowe płatne do 19.01.2018 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Szachowe Ferie + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką bezpośrednio przed turniejem.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zwycięzca otrzymuje puchar.

Nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

Dodatkowe klasyfikacje w przypadku udziału min. 3 osób w danej klasyfikacji:

Najlepsza kobieta

Najlepszy senior 60+

Najlepszy junior do lat 18

Najlepszy junior do lat 14

Dyplomy uczestnictwa i słodycze dla wszystkich juniorów.

Nagrody nie są łączone. Dodatkowe nagrody w miarę możliwości organizatora.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

chess:manager