II Mistrzostwa Klubu Odnowa

14.05
2019
Data
Bydgoszcz
POL
Miejsce
10'
+2"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Paprocki, Jaroslaw 2054 6.0
2. Darowicki, Mariusz 1955 5.5
3. Szmidt, Przemysław 2022 5.5
4. Olszewski, Marek 2078 5.0
5. Kamiński, Damian 1818 5.0
Zobacz wszystkich 29 zawodników

II Mistrzostrzwa Klubu Odnowa

1. CEL:

1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży i seniorów.
1.2 Zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu.
1.3 Stworzenie zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATORZY:

**2.1 Klub Odnowa
2.2 Sędzią głównym jest Mikołaj Włoch

3. TERMIN I MIEJSCE:

3.1 Zawody odbędą się 14 maja 2019
3.2 Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 15.40-16.20
początek każdego turnieju o godzinie 16.30.
3.3 Klub Odnowa Aleja Lecha Kaczyńskiego 38

4. UCZESTNICTWO:

4.1 W turnieju mogą uczestniczyć zwodnicy z całej
Polski pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2 Wpłacą wpisowe w wysokości :
- seniorzy 15
- juniorzy 10

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

5.1 Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 2 sekundy na ruch zawodnika.
5.2 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, Progres, Bezpośredni pojedynek, Ilość zwycięstw.

6. NAGRODY:

6.1 Nagrody finansowe dla miejsc 1-3 przy 25 zawodnikach podane po drugiej rundzie
6.2 Puchary dla:
- Zwycięscy turnieju
- Najlepszego Oldboya 60+
- Najlepszej Kobiety
- Najlepszego Juniora
6.3 Nagrody i dyplomy do wyczerpania zapasów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

**7.1 Zawodnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna).
7.2 Przy małej ilośći zawodników grupy mogą być połączone.
7.3 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie
https://www.chessmanager.com, www.kpzszach.pl
7.4 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
7.5 Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię.
7.6 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
7.7Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na
potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronów medialnych.
7.8Liczba miejsc ograniczona 40 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

chess:manager