Otwarty Turniej Szachowy z okazji 25-lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie o Puchar Rektora ZPSB

16.06.2018
17.06.2018
Data
Szczecin
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Czuchnicki, Adam 1966 6.5
2. Czuchnicki, Jan 1894 6.5
3. Lanica, Łukasz 1814 5.0
4. Klimaszewski, Jacek 1672 5.0
5. Panek, Tadeusz 1672 5.0
Zobacz wszystkich 32 zawodników

**Komunikat Organizacyjny Otwartego Turnieju Szachowego

z okazji 25-lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

o Puchar Rektora ZPSB

Szczecin, 16-17.06.2018 r.**

I. ORGANIZATOR

Klub Szachowy Gryf Szczecin

II. PATRONAT

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

III. CEL ROZGRYWEK

Uczczenie obchodów 25-lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych.

IV. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 w Szczecinie.
Zapisy do 14.06.18 przez ChessManager: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5723430808715264/
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 40. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska i daty urodzenia.

V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

Turniej ma charakter otwarty i zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosi 30’+30” (30 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii).
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe przez cały czas trwania partii.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.

VI. WPISOWE

Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 40,00 zł.
Wpisowe można opłacić gotówką przy potwierdzeniu zgłoszenia w dniu zawodów lub na konto KSz Gryf Szczecin:
82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej ZPSB + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata).
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018 otrzymują 10 zł zniżki.
Studenci i pracownicy ZPSB w Szczecinie są zwolnieni z opłaty startowej.

VII. HARMONOGRAM

Sobota, 16.06:
9:15 - 9:45 - potwierdzenia zgłoszeń i odprawa techniczna
10:00 - 14:00 - runda 1 i runda 2
14:30 - 18:30 - runda 3 i runda 4
Niedziela, 17.06:
10:00 - 16:00 - runda 5, runda 6, runda 7
Harmonogram jest orientacyjny może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I miejsce - nagroda finansowa i puchar Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
Nagrody finansowe dla min. 10% uczestników.
Nagrody dodatkowe: finansowe lub rzeczowe w grupie rankingowej, dla juniorów lub seniorów w zależności od liczebności danej grupy osób. Liczba nagród zostanie podana po 2. rundzie.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

IX. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 klub@szachy.szczecin.pl

chess:manager