Turniej dla dzieci na kategorie - grupa G (1000-1100)

15.12
2018
Data
Szczawno-Zdrój
POL
Miejsce
30'
Tempo
6/6
Rundy

Szczawno Chess Festival
Turniej dla dzieci na kategorie
Szczawno-Zdrój 15-16.12.2018

ORGANIZATOR:
Klub Szachowy Wieża Pęgów

PARTNERZY:
Uzdrowiskowa Gmina Szczawno Zdrój

MIEJSCE ZAWODÓW:
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego
ul. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa E – dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach
Grupa F – dla zawodników z rankingiem 1250-1400 PZSzach
Grupa G – dla zawodników z rankingiem 1000–1200 PZSzach (tylko sobota)

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe – 10 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessmanager.com, emailem: rafal@siwik.pl,
SMS: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).
Grupa E, F na dystansie 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie
Grupa G na dystansie 5 lub 6 rund, 20 minut na partię, plus 10 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota:
9:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 – Grupa E, F – rundy I–IV,
10:00 – 14:00 Grupa G – wszystkie rundy i zakończenie
Niedziela:
15:30 – Grupa E, F – rundy V–VII
Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
Nagrody rzeczowe dla najlepszych.
We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych przez organizatora.

chess:manager