Tournament dedicated to the Victory Day (rapid)

Tournament dedicated to the Victory Day (rapid)
результаты после тура

chess:manager
Фамилия, Имя Рейтинг Очки
1. Varchenko, Grigory 2158 +40 9.5
2. Chernyaev, Tihon 2092 +51 9.0
3. Avanesov, Nikolay 2333 -30 7.5
4. Testeshnikov, Nikita 2053 +26 7.5
5. Alekseenko, Yuliya 1966 +54 7.5
6. Sukharev, Sergey 2102 -20 6.0
7. Kalosha, Zhiulien 1727 +72 6.0
8. Lutsenko, Ilya 1944 -5 6.0
9. Sharovskaya, Olga 2014 +1 5.5
10. Diakov, Oleg 2204 -56 5.5
11. Firsov, Stepan 2077 -40 5.5
12. Sych, Ivan 1860 -11 5.5
13. Belevtsov, Vladimir 2120 -38 5.0
14. Petrova, Elizaveta 1616 +53 5.0
15. Petrova, Polina 1769 -13 5.0
16. Yushchenko, Alexandr 1916 -45 5.0
17. Dacenko, Vladimir 1904 -41 5.0
18. Korman, Nikita 1416 +30 4.5
19. Gabrielan, Igor 4.0
20. Mariich, Nikolay 1689 -16 3.5
21. Podrez, Ivan 1672 -11 3.0
22. Vitkovska, Alina 0.0
chess:manager