Szachowa Kuźnia #12

08.12
2018
Tarih
Szczecin
POL
Mekan
20'
+10"
Tempo
7/7
Turlar

Komunikat Organizacyjny - Szachowa Kuźnia #12

Szczecin, 8.12.2018 r.

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin http://gryfszczecin.org/
II. PATRONAT
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie https://www.zpsb.pl/
Zachodniopomorskie Szkoły Kreatywne http://szkolykreatywne.pl/
III. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych.
IV. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 w Szczecinie.
Zapisy do 7.12.2018 przez ChessManager: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5681479698874368
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 40. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska i daty urodzenia.
V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Turniej ma charakter otwarty i zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry wynosi P’20+10” (20 minut na partię + 10 sekund za każde wykonane posunięcie).
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Turniej umożliwia wypełnienie norm na V i IV kategorię szachową.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.
VI. WPISOWE
Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 15,00 zł przy potwierdzeniu zgłoszenia w dniu zawodów.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018 otrzymują 5,00 zł zniżki.
Studenci i pracownicy ZPSB w Szczecinie oraz Technikum Kreatywnego otrzymują 5,00 zł zniżki.
VII. HARMONOGRAM
9:00 - 9:30 - potwierdzenie zgłoszeń
9:30 - 13:30 - rundy 1-4
14:00 - 17:00 - rundy 5-7 i zakończenie turnieju
Harmonogram jest orientacyjny może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrody finansowe za 1, 2 i 3 miejsce z wpisowego po odliczeniu kosztów organizacyjnych.
Nagrody dodatkowe: rzeczowe w grupie rankingowej, dla juniorów lub seniorów w zależności od liczebności danej grupy osób. Liczba nagród zostanie podana po 2. rundzie.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
IX. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 klub@szachy.szczecin.pl

chess:manager