III AMWŁ w Szachach Błyskawicznych

27.05
2018
Data
Łódź
POL
Miejsce
3'
+2"
Tempo
0/11
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Kowalczyk, Rafał 2234
2. Kowalczyk, Mariusz 2161
3. Zwarycz, Miłosz 1913
4. Błaszkiewicz, Mateusz 1872
5. Wegner, Florian 1829
Zobacz wszystkich 33 zawodników
1519
śr. ranking
28
śr. wiek
2
kobiety
18
zawodników z ELO
2
federacje

REGULAMIN

III Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Szachach Błyskawicznych

I. Cel i zadania Turnieju
III Akademickie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Szachach Błyskawicznych (dalej: Turniej), organizowany w konkurencji indywidualnej, ma na celu popularyzację szachów wśród społeczności Uniwersytetów Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Medycznego oraz wyłonienie reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego na Akademickie Mistrzostwa Polski.

II. Organizatorzy i patronaty
Organizatorem Turnieju jest Prawnicze Koło Szachowe, AZS, Łódzki Związek Szachowy oraz WPiA i Ek-Soc.

III. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i innych łódzkich szkół wyższych oraz oficjalni członkowie Prawniczego Koła Szachowego.

IV. Zasady przeprowadzenia Turnieju
Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim – mecz-rewanż na dystansie 11 rund.
Obowiązuje następująca punktacja: za zwycięstwo w poszczególnej partii– 1 pkt, za remis – ½ pkt., za przegraną – 0 pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje pnktacja pomocnicza: Bucholtz Cut 1, Buchholz, Sonneborn-Berger, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw.
Czas do namysłu dla każdego z graczy wynosi po 3 minuty na partię i 2 sekundy na ruch.

V. Sędziowanie
Decyzje sędziego głównego są ostateczne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Szachowego.

VI. Czas i miejsce przeprowadzenia Turnieju
Turniej odbędzie się w niedzielę 27 maja 2017 roku w godzinach 10-17, w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy POW 3/5.

VII. Zgłoszenie
Zgłoszenie następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres szachywpia@gmail.com do dnia 25 maja 2018 roku. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, reprezentowaną uczelnię, status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.).

VIII. Nagrody
Dla wszystkich przewidziane są drobne upominki.

IX. Zasady finansowania
Koszty związane z organizacją Turnieju pokrywają organizatorzy. Wpisowe nie będzie pobierane.

X. Uwagi końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu aż do dnia Turnieju, a także zastrzegają sobie jego interpretację w kwestiach wątpliwych.
Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.

chess:manager